Úřední deska

Zápisy z jednání zastupitelstva obce

21.9.2017 - 7.10.2017 MěÚ Benešov - Oznámení veřejnou vyhláškou zrušení stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
19.9.2017 - 30.9.2017 Zrušení podatelny dne 29. 9. 2017
15.9.2017 - 3.10.2017 Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy
13.9.2017 - 29.9.2017 MěÚ Benešov - oznámení veřejnou vyhláškou Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích z důvodu zamezení vjezdu vozidel nad 3,5 t na silnici č. II/113 v úseku Divišov - Ostředek.
13.9.2017 - 26.9.2017 Program zasedání zastupiteltva obce Ostředek dne 25. 9. 2017 Zasedání proběhne v kanceláři OÚ Ostředek od 19 hodin.
12.9.2017 - 15.10.2017 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) Vydání aktualizovaného seznamu nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník. Údaje se aktualizované k datu 1.8.2017
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... » »|