Úřední deska

Zápisy z jednání zastupitelstva obce

2.8.2017 - 3.9.2017 Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu v Třemošnici Případný žadatel musí ve lhůtě 30ti dnů od zveřejnění doručit na pobočku Kutná Hora písemně vyplněnou žádost o užívání nemovité věci ve vlastnictví státu, se kterou je příslušný hospodařit SPÚ.
2.8.2017 - 6.9.2017 Oznámení o vystavení návrhu zadání ÚZEMNÍHO PLÁNU OSTŘEDEK Do 4. září 2017 můžete písemně uplatnit své připomínky.
10.7.2017 - 22.10.2017 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
27.6.2017 - 6.11.2017 Oznámení OÚ Ostředek
27.6.2017 - 6.11.2017 MěÚ Benešov - oznámení veřejnou vyhláškou

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích při vedení objízdné trasy při uzavírce v rámci akce "Modernizace D1 - úsek 04, EXIT 34 Ostředek - EXIT 41 Šternov" (EXIT 34 - nájezd na D1 ve směru na Brno a EXIT 41 - nájezd na D1 ve směru na Prahu, sjezd z D1 ve směru od Brna).

Termín uzavírky: od 03. 07. 2017 do 4. 11. 2017

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... » »|