Úřední deska

Zápisy z jednání zastupitelstva obce

28.6.2017 - 15.7.2017 MěÚ Benešov - oznámení veřejnou vyhláškou

Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a dočasný zákaz stání na pozemní komunikaci na pozemních parc. č. 877/4 a 877/10 v katastrálním území Ostředek (naproti obecnímu úřadu).

Termín: od 03. 07. 2017 do 04. 11. 2017

27.6.2017 - 6.11.2017 Oznámení OÚ Ostředek
27.6.2017 - 6.11.2017 MěÚ Benešov - oznámení veřejnou vyhláškou

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích při vedení objízdné trasy při uzavírce v rámci akce "Modernizace D1 - úsek 04, EXIT 34 Ostředek - EXIT 41 Šternov" (EXIT 34 - nájezd na D1 ve směru na Brno a EXIT 41 - nájezd na D1 ve směru na Prahu, sjezd z D1 ve směru od Brna).

Termín uzavírky: od 03. 07. 2017 do 4. 11. 2017

23.6.2017 - 23.7.2017 Poskytnutí možnosti vyjádřit se k doplněným podkladům Skupinový vodovod CHOPOS
13.6.2017 - 30.6.2017 Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2017 O stanovení části společného školského obvodu základní a mateřské školy.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... » »|