Úřední deska

Zápisy z jednání zastupitelstva obce

18.4.2017 - 5.5.2017 MěÚ Benešov - Oznámení veřejnou vyhláškou - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích k vedení objízdné trasy při uzavírce dálnice D1

Silnice: č. II/113, č. II/111, č. II/110, č. II/109, č. II/106, č. II/112, č. II/114, č. II/603, č. III/1095, č. III/1091, MK/Brigádníků v k.ú. Čerčany, MK/Poříčská v k.ú. Nespeky, účelová komunikace připojená do MUK Šternov.

18.4.2017 - 5.5.2017 MěÚ Benešov - Oznámení veřejnou vyhláškou - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích č. II/111 a II/113 Dopravní omezení k úplné uzavírce z důvodu odstranění mostu ev. č. 111-007 přes dálnici D1 u Šternova v km cca 21,774.
18.4.2017 - 5.5.2017 MěÚ Benešov - Oznámení veřejnou vyhláškou - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích č. II/112, II/113, III/11010 a III/1107

Dopravní omezení k uzavírce silnice č. III/11010 a k objízdné trase, z důvodu provádění stavebních prací na vozovce (frézování, oprava povrchů ad.).

10.4.2017 - 29.4.2017 Záměr směny pozemků v Ostředku  
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... » »|