Chocerady - Zápis do MŠ pro školní rok 2017/2018

Zpráva ze dne: 18.4. 2017

  Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267
                                             257 24 Chocerady
                                              IČO: 75002922
                                     Telefon, fax: 317763521
                                           Mobil: 736535973

 

Věc: oznámení                                                                                                           Chocerady 12. 4. 2017

 

Vážení rodiče,

ve středu 10. května 2017 se od 13.00 hod. do 17.00 hod. koná zápis dětí do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267, pro školní rok 2017/2018. Zápis proběhne v budově mateřské školy v kanceláři zástupkyně ředitelky školy.

 

Potřebné formuláře, tj. žádost o přijetí dítěte do mateřské školy a evidenční list, si můžete vyzvednout předem v kanceláři ředitelky školy (v budově ZŠ), v kanceláři zástupkyně ředitelky školy pro MŠ (v budově MŠ) nebo vytisknout z webových stránek školy www.zsmschocerady.cz (sekce Aktuality/ Mateřská škola, přijímání dětí). Vyplněnou žádost a lékařem potvrzený evidenční list přineste k zápisu.

 

K zápisu přiveďte své dítě a vezměte s sebou rovněž svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Děti budou přijímány podle kritérií pro školní rok 2017/2018.

Po skončení zápisu ředitelka školy v zákonné lhůtě uvědomí zákonné zástupce o výsledku správního řízení. 

 

Zařízení poskytující péči o dítě do 3 let věku v denním režimu nebo předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

 

                                                               Mgr. Romana Kolářová
                                                                      ředitelka školy
                           

                                                                                 

Přílohy:
Chocerady_Zapis_do_MS_2017-2018

Aktuality z obecního úřadu

Úřední deska 24.4. 2017

Oznámení - oprava silnice č. III/11010 - ZMĚNA !!! více zde »

Úřední deska 18.4. 2017

MěÚ Benešov - Oznámení veřejnou vyhláškou - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích k vedení objízdné trasy při uzavírce dálnice D1 více zde »

Aktuality 26.4. 2017

Oprava čela propustku v Třemošnicivíce zde »

Aktuality 26.4. 2017

Úprava parčíku před Restaurací Ostředekvíce zde »

Aktuality z mikroregionu

CHOPOS 10.6. 2015

Špulka - rozhledna roku 2014více zde » zobrazit celý příspěvek