9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Zpráva ze dne: 3.1. 2013
Žadatelem o informaci může být právnická nebo fyzická osoba.

 

Obec Ostředek poskytuje informace tímto způsobem:

1)zveřejněním (z vlastní iniciativy obce)

 • na úřední desce OÚ
 • na internetových stránkách obce

2) na základě žádosti

 • ústní = (bez práva na odvolání a soudní přezkum, žádost se neeviduje)
 • písemné nebo telekomunikačním zařízením za podmínek, že

   - platí lhůty k vyřízení a právo žadatele na odvolání
   - žadatel si musí informaci osobně převzít

Obec Ostředek neposkytuje tyto informace:
 • jejichž poskytnutí vylučuje zákon (např. §§ 7 - 11 zákona 106/99 Sb.)
 • podklady k průběhu veřejných zakázek obce
 • informace z vnitřních předpisů úřadu
 • informace z vedených registrů (obyvatel, přestupků,dlužníků) pokud to výslovně neumožňuje zákon
Lhůty stanovené zákonem pro vyřízení:
 • 3 dny - po obdržení žádosti úřad sdělí,že věc nepatří do působnosti OÚ a věc se proto odkládá,
 • 7 dní - po obdržení žádosti úřad sdělí,že požadovaná informace je zveřejněna a kde,
 • 7 dní - po obdržení žádosti úřad vyzve žadatele k upřesnění žádosti a stanoví mu lhůtu do 30 dnů od doručení výzvy,
 • 15 dní - po doručení žádosti úřad vydá informaci (tuto lhůtu lze prodloužit o maximálně 10 dní s tím,že žadatel je o prodloužení lhůty informován)
 • 15 dní - po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty k jejímu poskytnutí může žadatel podat odvolání,
 • 15 dní - po uplatnění odvolání rozhodne o odvolání odvolací orgán
Obdrženou písemnou žádost o informaci lze vyřídit tímto způsobem:
 • poskytnutím informace - tj. poskytnutím písemného dokladu, ústní odpovědí nebo nahlédnutím do písemností,

 • odložením žádosti - je-li žádost neúplná, žadatel ji přes výzvu nedoplnil nebo se žádost nevztahuje k působnosti města,

 • odmítnutím žádosti - pokud žadateli nevyhovíme rozhodnutím s náležitostmi dle § 15 odst. 2 zákona 106/1999 Sb.

 • nečinností - pokud úřad neodpoví na písemnou žádost do lhůty stanovené zákonem je to považováno za zamítnutí žádostí s právem na odvolání - tento způsob nebude v podmínkách Obecního úřadu v Ostředku využíván.

     Rozhodnutí o odmítnutí písemné žádosti k podání požadované informace vydává Obecní úřad Ostředek. Rozhodnutí podepisuje starosta obce.

Aktuality z obecního úřadu

Úřední deska 17.7. 2017

Záměr prodeje části pozemků v Třemošnici více zde »

Úřední deska 14.7. 2017

Program zasedání zastupitelstva dne 31. 7. 2017 více zde »

Aktuality 24.7. 2017

„Setkání rodáků a přátel Třemošnice“ 15.7.2017více zde »

Aktuality 14.7. 2017

Letošní Den obce Ostředekvíce zde »

Aktuality z mikroregionu

CHOPOS 10.6. 2015

Špulka - rozhledna roku 2014více zde » zobrazit celý příspěvek